Informace pro rodiče k zápisu na školní rok 2023/2024

Zápis do 1. mateřské školy Velké Opatovice, příspěvková organizace pro školní rok 2023-2024 je stanoven na 10. května 2023 od 8:00 do 16:00 hodin. Zápis se bude konat ve třídě Berušek, kde si mohou děti pohrát a rodiče odevzdat příslušné tiskopisy.

U zápisu každé dítě obdrží registrační číslo, pod kterým bude vedeno. Registrační číslo Vašeho dítěte obdržíte osobně v den konání zápisu. O přijetí nerozhoduje dřívější datum, ani pořadí vyzvednutí nebo odevzdání tiskopisů.

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn 25. května 2023 na webových stránkách mateřské školy: www.1msvelkeopatovice.cz a na vývěsce u hlavního vchodu do mateřské školy.

O přijetí bude vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu dítěte v mateřské škole a bude vydáno maximálně do 30 dnů ode dne podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Rodiče dětí, které budou přijaté do více mateřských škol a rozhodnou-li se pro jinou mateřskou školu, neprodleně informují ředitelku 1. mateřské školy, že dítě nenastoupí. Informaci lze zaslat e-mailem, datovou schránkou, lze též podepsat v kanceláři školy písemnou odhlášku. Uvolněné místo bude pak nabídnuto jinému dítěti.

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...

Co dnes vaříme?

loader Načítám...