Provoz školy

 • Organizace průběhu dne je dána rámcově, je možné ji podle potřeb a okolností měnit. Počet dětí ve třídách odpovídá požadavkům vyhlášky o předškolním vzdělávání.
 • Přímá výchovně vzdělávací činnost s dětmi probíhá každodenně v době od 6,00 hod. do 15,45 hod.ve třech třídách pod vedením 6 kvalifikovaných učitelek,asistentka pedagoga a školní asistentka.
 • Uspořádání dne vychází z aktuální situace ve třídě (věkové složení, schopnosti, možnosti dětí, individualita) střídají se vyváženě spontánní a řízené činnosti.
 • Děti jsou zařazeny do tří věkově smíšených tříd. V každé třídě zůstávají děti ve svém kolektivu a jsou k nim přiřazeny nové děti podle přání rodičů a počtu volných míst, čímž je zajištěno, že budou děti v kolektivu svých kamarádů a adaptace nových dětí proběhne bez větších problémů.

Motýlková třída

 • p. ředitelka Mgr. Alena Javůrková
 • p. učitelka Bc. Jana Richterová
 • p. as. pedagoga Jaroslav Bajer
 • šk. asistentka Karin Nadrchalová

Berušková třída

 • p. učitelka Lenka Čechová
 • p. učitelka Lucie Janíčková
 • p. as. pedagoga Viktorie Novotná

Sluníčková třída

 • p. učitelka Andrea Bartošková, DiS.
 • p. učitelka Tereza Vaněrková, DiS.

Provoz jednotlivých tříd:

 • 1. třída - MOTÝLKOVÁ: 7,00 - 15,00 hodin
 • 2. třída - BERUŠKOVÁ: 6,00 - 15,45 hodin
 • 3. třída - SLUNÍČKOVÁ: 6,30 - 15,15 hodin

Opakující se činnosti:

 • Plavání - 1x za 14 dní v ZŠ - předškoláci.
 • Hrou připravujeme na školu - všichni předškoláci průběžně.
 • Dny otevřených dveří - 1x za měsíc pro rodiče a děti, které ještě nechodí do MŠ.
 • Prevence řečových vad u dětí - průběžně ve všech třídách.

Nadstandardní činnosti:

 • Taneční kroužek  
 • Zpíváme si pro radost 
 • Edukativně stimulační skupiny pro předškoláky - p. učitelka Bc. Jana Richterová, Andrea Bartošková DiS.        

Organizace školního roku 2022/2023:

 • Zahájení školního roku ve čtvrtek 1. září 2022, ukončení v pátek 30. června 2023.
 • Školní prázdniny - omezení provozu po dohodě s rodiči, ředitelkou 2. MŠ a zřizovatelem.
 • O provozu mateřských škol o hlavních prázdninách budou rodiče informování nejméně dva měsíce před začátkem prázdnin.

Omezení provozu školy:

 • Podzimní prázdniny - středa 26. října a čtvrtek 27. 10. 2022.
 • Vánoční prázdniny - od pátku 23. prosince 2022 do pondělí 2. ledna 2023, vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.
 • Pololetní prázdniny - pátek 3. února 2023.
 • Jarní prázdniny - od pondělí 13. března do neděle 19. března 2023.  
 • Velikonoční prázdniny - čtvrtek 6. dubna 2023.
 • Hlavní prázdniny - od pondělí 3. července 2023 do neděle 3. září 2023. 
 • Nový školní rok 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...

Co dnes vaříme?

loader Načítám...