Provoz školy

 • Organizace průběhu dne je dána rámcově, je možné ji podle potřeb a okolností měnit. Počet dětí ve třídách odpovídá požadavkům vyhlášky o předškolním vzdělávání.
 • Přímá výchovně vzdělávací činnost s dětmi probíhá každodenně v době od 6:00 hod. do 15:45 hod.ve třech třídách pod vedením šesti kvalifikovaných učitelek, dvou asistentek pedagoga a školní asistentky.
 • Uspořádání dne vychází z aktuální situace ve třídě (věkové složení, schopnosti, možnosti dětí, individualita) střídají se vyváženě spontánní a řízené činnosti.
 • Děti jsou zařazeny do tří věkově smíšených tříd. V každé třídě zůstávají děti ve svém kolektivu a jsou k nim přiřazeny nové děti podle přání rodičů a počtu volných míst, čímž je zajištěno, že budou děti v kolektivu svých kamarádů a adaptace nových dětí proběhne bez větších problémů.

Motýlková třída

 • p. ředitelka Mgr. Alena Javůrková
 • p. učitelka Bc. Jana Richterová
 • p. as. pedagoga Simona Dokoupilová
 • šk. asistentka Karin Šejnohová

Berušková třída

 • p. učitelka Lenka Čechová
 • p. učitelka Lucie Mužíková
 • p. as. pedagoga Viktorie Novotná

Sluníčková třída

 • p. učitelka Andrea Bartošková, DiS.
 • p. učitelka Tereza Vaněrková, DiS.

Provoz jednotlivých tříd:

 • 1. třída - MOTÝLKOVÁ: 7,00 - 15,00 hodin
 • 2. třída - BERUŠKOVÁ: 6,00 - 15,45 hodin
 • 3. třída - SLUNÍČKOVÁ: 6,30 - 15,15 hodin

Opakující se činnosti:

 • Plavání - 1x za 14 dní v ZŠ - předškoláci.
 • Hrou připravujeme na školu - všichni předškoláci průběžně.
 • Dny otevřených dveří - 12. 2. 2024, 11. 3. 2024, 8. 4. 2024, a 6. 5. 2024 vždy od 15:00 hodin pro děti a rodiče, kteří ještě mateřskou školu nenavštěvují.
 • Prevence řečových vad u dětí - průběžně ve všech třídách, depistáž během listopadu 2023.

Nadstandardní činnosti:

 • Taneční kroužek
 • Angličtina hrou 
 • Zpíváme si pro radost 
 • Edukativně stimulační skupiny pro předškoláky - p. učitelka Bc. Jana Richterová, Andrea Bartošková DiS.        

Organizace školního roku 2023/2024:

 • Zahájení školního roku v pátek 1. září 2023, zahájení provozu MŠ v pondělí dne 4. září 2023, ukončení v pátek 28. června 2024.
 • Školní prázdniny - omezení provozu po dohodě s rodiči, ředitelkou 2. MŠ a zřizovatelem.
 • O provozu mateřských škol o hlavních prázdninách budou rodiče informování nejméně dva měsíce před začátkem prázdnin.

Omezení provozu školy:

 • Podzimní prázdniny - čtvrtek 26. října a pátek 27. 10. 2023.
 • Vánoční prázdniny - MŠ uzavřena od soboty 23. prosince 2023 do úterý 2. ledna 2024, provoz obnoven ve středu 3. ledna 2024.
 • Pololetní prázdniny - pátek 2. února 2024.
 • Jarní prázdniny - od pondělí 5. února 2024 do neděle 11. února 2024.  
 • Velikonoční prázdniny - čtvrtek 28. března 2024, pátek 29. března 2024 a pondělí 1. dubna 2024 MŠ uzavřena - státní svátek.
 • Hlavní prázdniny - od pondělí 1. července 2024 do neděle 1. září 2024. 
 • Nový školní rok 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024.

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...

Co dnes vaříme?

loader Načítám...