Charakteristika školy

Školka

 • Mateřská škola sídlí na Dlouhé ulici téměř ve středu města. 
 • 1. MŠ zřídilo jako příspěvkovou organizaci 1.1.1995 město Velké Opatovice.
 • Budova a školní zahrada původně sloužily také jeslím, které však byly v roce 1995 zrušeny.
 • V současné době části prostor MŠ (jednu třídu) využívá městská knihovna.
 • Kapacita školky: 72 dětí a 130 jídel

Foto skolky

Třídy ​

 • Děti jsou zařazeny do tří věkově smíšených tříd: MotýlkovéBeruškové a Sluníčkové.
 • Dvě třídy jsou v přízemí budovy a jedna v prvním patře.
 • Třídy jsou vybaveny novým nábytkem, spoustou hraček, legem, didaktickými pomůckami, varhanami, 3Boxy, robotickými včelami, interaktivní tabulí, pomůckami k pohybovým aktivitám dětí, materiálem pro tvořivé i výtvarné činnosti dětí. Ve třídách jsou hrací kouty, nechybí ani místa k odpočinku a relaxaci dětí. K denním pohybovým aktivitám využíváme pravidelně stálé ložnice a zahradu.
 • Ve stálých ložnicích, které na přání rodičů nerušíme jsou dřevěné  barevné postýlky a  najdou se v nich také koutky k relaxaci. 
 • Od ledna 2014 probíhala v celé MŠ výměna oken, oprava střechy, zateplení. Práce byly dokončeny v říjnu 2014. 
 • Od června 2022 proběhla v naší MŠ rekonstrukce vnitřních rozvodů. Budova je uvnitř prakticky celá změněna, máme nové podlahy, omítky, dveře, vzduchotechniku. Práce byly dokončeny v listopadu 2022. Nyní máme zbrusu novou barevnou školičku.
 • V listopadu 2022 proběhla úprava prostoru před MŠ doplněním zámkové dlažby.
 • V šatnách jsou barevné skříňky a součástí jejich výzdoby i celé školy jsou zejména výrobky a výtvarné práce dětí.

Foto třídy

Prádelna, sušárna, kotelna

 • Součástí MŠ je plynová kotelna, prádelna a sušárna.

Kuchyně

 • V MŠ je zrekonstruovaná školní kuchyně. Zaměstnanci připravují pro děti kvalitní stravu podle zásad zdravé výživy a spotřebního koše. Vyvíjíme také vedlejší hospodářskou činnost-vaření pro cizí strávníky. Kuchyň je nově vybavena od srpna 2018 konvektomatem a odsávací jednotkou.

Zahrada

 • Na jižní straně MŠ se rozkládá zahrada se třemi pískovišti opatřenými sítěmi, novými herními prvky se skluzavkami, kreslící tabulí, stěnami k lezení, pergolou, novým altánem a dobře vybavenu hračkárnou. Přenosné barevné stolky s lavicemi vhodně doplňují terasy na které je možno vstoupit z ložnice třídy v přízemí.
 • Dřeviny prostor zahrady vhodně zastiňují. Je tu i mírný kopec, který v zimě slouží dětem k sáňkování a bobování.
 • Je zpracován nový projekt na obnovu zeleně na zahradě MŠ i s novými technickými prvky i nový projekt na modernizaci MŠ.

Zahrada školky

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...

Co dnes vaříme?

loader Načítám...