Školné

ŠKOLNÉ 2021/2022

  • Základní částka úplaty pro období od 1.9.2021 do 31.8.2022 je 250 Kč za kalendářní měsíc.

Osvobození od úplaty:

  • Na základě písemné žádosti zákonného zástupce o osvobození od úplaty adresované ředitelce školy a předložení dokladu o pobírání příspěvku na hmotnou nouzi, či dokladu o pěstounské péči, vydá ředitelka školy rozhodnutí o osvobození od úplaty.
  • Vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku (povinná předškolní docházka).

Splatnost úplaty:

  • Úplata je splatná vždy k 15. dni v daném měsíci trvalým příkazem z účtu zákonného zástupce dítěte na účet MŠ č. 1361441359/0800 od září 2021 do června 2022 nebo převodem z účtu zákonného zástupce dítěte na účet MŠ. Úplatu lze uhradit do 15. dne v měsíci i v hotovosti p. učitelce Sedlákové.

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...

Co dnes vaříme?

loader Načítám...