příspěvková organizace

Vítáme Vás na webových stránkách 1. mateřské školy ve Velkých Opatovicích.

Seznamte se s prostředím a činností naší školy.

Po prázdninách kluci, holky spěchejte do naší školky,
školička jak kytička, slyšet je v ní písnička.
Zpívá dětem pro radost, pro všechny má hraček dost!

Školka

Co nabízíme?

 • jsme školičkou rodinného typu, zakládáme si na dobrých vztazích i vzájemné důvěře mezi dětmi, zaměstnanci i rodiči,
 • pracujeme podle školního vzdělávacího programu
 • respektujeme individuální potřeby dítěte /adaptační plány, individuální plány, skutečná potřeba spánku dětí/,
 • zajišťujeme poradenskou činnost pro rodiče, spolupracujeme s psycholožkou i logopedkou,snažíme se předcházet vadám ve výslovnosti dětí
 • o děti pečuje kolektiv zkušených kvalifikovaných zaměstnanců,
 • saunujeme v budově školy, využíváme dobře vybavenou tělocvičnu, zahradu, seznamujeme děti s vodou a základy plavání v bazénu ZŠ,
 • děti mají možnost se zapojit do nadstandardních aktivit – flétničky, logopedie, tanečního kroužku, kroužku Logik,
 • využívání projektů Bezpečná školka, Hrou připravujeme na školu, Edukačně stimulační skupiny, Zoubky jako perličky, Celé Česko čte dětem, Ekologická výchova,
 • stravování dětí se řídí zásadami zdravé výživy, využíváme pitný režim, čištění zoubků,
 • spolupracujeme se ZŠ, ZUŠ, myslivci, hasiči,
 • pořádáme společné akce s rodiči, besídky, vycházky, odpolední tvořivá setkání ve třídách,divadelní
  představení, koloběžkové závody, karnevaly, pravidelné dny otevřených dveří…..