Stravné

 

Provozní řád školní jídelny vyplývá z vyhlášky ministerstva školství č.107/2005 sb. a měnící se vyhlášky č.107/2008 Sb.o školním stravování a upravující vyhlášky č.463/2011 Sb.

Platba stravného je prováděna zpětně vždy za uplynulý měsíc podle skutečně odebraných a včas odhlášených pobytových dnů dítěte v MŠ a to  bezhotovostním převodem  z účtu zákonného zástupce dítěte/je třba svolení k inkasu/,nahlaste číslo účtu v MŠ. Ve dnech 19. a 20. září 2018 bude p. Popelková v kanceláři vybírat zálohu na stravné v hotovosti 620,-Kč děti do 6 let a 720,-Kč děti od 7 let. Záloha bude vyúčtována v měsi červnu 2018.

Denní poplatek za stravné a pitný režim:

děti do 6let

celodenní pobyt v MŠ      -    31,-Kč

děti nad 6 let

celodenní pobyt v MŠ      -    36,-Kč             

Odhlašování stravy při onemocnění dítěte nebo jeho nepřítomnosti:

je nutno oznámit nejpozději do 7.00 hodin téhož dne na tel. číslo 516 477 441 nebo na tel. číslo do školní kuchyně 732 373 958    

První den nemoci lze stravu vyzvednout v MŠ od 11,00 – 12,00 hodin do jídlonosiče.

Další dny nemoci děti v MŠ nelze stravovat.

Od 1. září 2018 je naše mateřská škola zapojena do projektu kraje financovaného z  Operačního programu potravinové a materiální pomoci na pozici partnera s finančním příspěvkem v  rámci výzvy č. 30_18_008 .

                                                                               NÁZEV PROJEKTU:

                    "POSKYTOVÁNÍ BEZPLATNÉ STRAVY DĚTEM OHROŽENÝM CHUDOBOU VE ŠKOLÁCH                                                        V JIHOMORAVSKÉM KRAJI IV"