Základní údaje o škole

 1. Název školy,sídlo,právní forma,IČO:
  • 1.mateřská škola Velké Opatovice,příspěvková organizace /1047/
  • ulice Dlouhá 429,679 63 Velké Opatovice
  • příspěvková organizace od 1.1.1995
  • IČO : 62073354   
 2. Zřizovatel školy:      
  • Město Velké Opatovice,Zámek 14,PSČ 679 63
  • IČO : 281247
 3. Ředitelka školy :
  • Dagmar Sýkorová,Náměstí Míru 656,Velké Opatovice
 4. Kapacita školy :
  • 72 dětí
  • 130 jídel
 5. Koordinátor práce pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami: Dagmar Sýkorová 
 6. Pověřenec pro ochranu osobních údajů dle článku 37 odstavec 7 obecného nařízení: Ing. Veronika Zouharová