Školné

 

ŠKOLNÉ 2017/2018

 

Základní částka úplaty pro období od 3. 9. 2018 do 31. 8. 2019 je 250,- Kč za měsíc.

  

Osvobození od úplaty :

Na základě písemné žádosti zákonného zástupce o osvobození od úplaty adresované ředitelce školy a předložení dokladu o pobírání sociálního příplatku nebo dokladu o pěstounské péči,či hmotné nouzi vydá ředitelka školy rozhodnutí o osvobození od úplaty.

Vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

 

Splatnost úplaty:

Úplata je splatná vždy k 15. dni v daném měsíci trvalým příkazem z účtu zákonného zástupce dítěte na účet MŠ       č.1361441359/0800 od září 2016 do června 2017 nebo převodem z účtu zákonného zástupce dítěte na účet MŠ.