Školné

 

ŠKOLNÉ 2017/2018

 

Základní částka úplaty pro období od 4. 9. 2017 do 31. 8. 2018 je 250,- Kč za měsíc.

  

Osvobození od úplaty :

Na základě písemné žádosti zákonného zástupce o osvobození od úplaty adresované ředitelce školy a předložení dokladu o pobírání sociálního příplatku nebo dokladu o pěstounské péči,či hmotné nouzi vydá ředitelka školy rozhodnutí o osvobození od úplaty.

Osvobozeny od úplaty jsou i děti v posledním školním roce pobytu v mateřské škole před nástupem do ZŠ po dobu 12 měsíců. Děti s odkladem školní docházky platí školné 250,-Kč.

 

Splatnost úplaty:

Úplata je splatná vždy k 15. dni v daném měsíci trvalým příkazem z účtu zákonného zástupce dítěte na účet MŠ       č.1361441359/0800 od září 2016 do června 2017 nebo převodem z účtu zákonného zástupce dítěte na účet MŠ.