Provoz školy

Provoz školy - organizace:

Organizace průběhu dne je dána rámcově, je možné ji podle potřeb a okolností měnit. Počet dětí ve třídách odpovídá požadavkům vyhlášky o předškolním vzdělávání.

Přímá výchovně vzdělávací činnost s dětmi probíhá každodenně v době od 6,00 hod. do 15,45 hod.ve třech třídách pod vedením 6 kvalifikovaných učitelek a asistentky pedagoga.

Uspořádání dne vychází z aktuální situace ve třídě /věkové složení, schopnosti, možnosti dětí, individualita/střídají se vyváženě spontánní a řízené činnosti.

Děti jsou zařazeny do tří věkově smíšených tříd. V každé třídě zůstávají děti ve svém kolektivu a jsou k nim přiřazeny nové děti podle přání rodičů a počtu volných míst, čímž je zajištěno, že budou děti v kolektivu svých kamarádů a adaptace nových dětí proběhne bez větších problémů.

od září 2017
Motýlková třída

p.učitelka Věra Čadová

p.učitelka,školní asistentka         Mgr. Zuzana Šponerová

 

Berušková třída

p.učitelka Irena Sedláková

asistentka pedagoga              Andrea Tlamková 

p.ředitelka Dagmar  Sýkorová              

Sluníčková třída

p.učitelka Lucie Janíčková

p.učitelka Andrea Bartošková Dis.

 

Provoz jednotlivých tříd :

 • 1.třída -  MOTÝLKOVÁ     7,00 - 15,00 hodin
 • 2.třída -  BERUŠKOVÁ      6,00 - 15,45 hodin
 • 3.třída -  SLUNÍČKOVÁ     7,30 – 15,00 hodin 

Opakující se činnosti :

 • Plavání – 1x za 14 dní v ZŠ – předškoláci /od ledna 2016/.
 • Saunování 1x týdně – po dohodě s lékařem a rodiči všechny děti.
 • Hrou připravujeme na školu – všichni předškoláci průběžně.
 • Dny otevřených dveří – 1x za měsíc pro rodiče a děti, které ještě nechodí do MŠ.
 • Pobyty dětí v tělocvičně – střídání všech tříd.
 • Prevence řečových vad u dětí - průběžně ve všech třídách.

Nadstandardní činnosti:

 • Veselé pískání, zdravé dýchání – 1x týdně + průběžná dechová cvičení i s dětmi s nesprávnou
                                                    výslovností - p.učitelka Čadová.
 • Logopedická prevence – průběžně - p.ředitelka Sýkorová, p.učitelka Janíčková
 • Taneční kroužek - 1x za 14 dní - p.učitelka Janíčková.
 • Skupiny - edukačně stimulační program pro předškoláky - p.učitelka Sedláková, Janíčková - 10 lekcí.
 • Kroužek Logik - 1x za měsíc - p.učitelky ze ZŠ.

Organizace školního roku 2017/2018

 • Zahájení školního roku  v pondělí 4. září 2017, ukončení vpátek 29. června 2018.
 • Školní prázdniny – omezení provozu po dohodě s rodiči, ředitelkou 2. MŠ a zřizovatelem.
 • O provozu mateřských škol o hlavních prázdninách budou rodiče informování nejméně dva měsíce před začátkem prázdnin.

Omezení provozu školy :

 • Podzimní prázdniny - čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017.
 • Vánoční prázdniny - od soboty 23. prosince 2017 do úterý 2. ledna 2018, vyučování začne ve středu 3. ledna 2018.
 • Pololetní prázdniny - pátek 2. února 2018.
 • Jarní prázdniny - od pondělí 5. února do neděle 11. února 2018.  
 • Velikonoční prázdniny – čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018.
 • Hlavní prázdniny - od soboty 30. června do pátku 31. srpna 2018.
 • Nový školní rok 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.