Provoz školy

Provoz školy - organizace:

Organizace průběhu dne je dána rámcově, je možné ji podle potřeb a okolností měnit. Počet dětí ve třídách odpovídá požadavkům vyhlášky o předškolním vzdělávání.

Přímá výchovně vzdělávací činnost s dětmi probíhá každodenně v době od 6,00 hod. do 15,45 hod.ve třech třídách pod vedením 6 kvalifikovaných učitelek a asistentky pedagoga.

Uspořádání dne vychází z aktuální situace ve třídě /věkové složení, schopnosti, možnosti dětí, individualita/střídají se vyváženě spontánní a řízené činnosti.

Děti jsou zařazeny do tří věkově smíšených tříd. V každé třídě zůstávají děti ve svém kolektivu a jsou k nim přiřazeny nové děti podle přání rodičů a počtu volných míst, čímž je zajištěno, že budou děti v kolektivu svých kamarádů a adaptace nových dětí proběhne bez větších problémů.

od září 2018
Motýlková třída

p.učitelka Lucie Janíčková

p.učitelka Mgr. Zuzana Šponerová

p.učitelka Mgr.Alena Javůrková

p.učitelka Jana Richterová Bc.

Berušková třída

p.učitelka Irena Sedláková

p.ředitelka Dagmar  Sýkorová              

Sluníčková třída

p.učitelka Andrea Bartošková Dis.

p.učitelka Martina Popelková Dis.

Provoz jednotlivých tříd :

 • 1.třída -  MOTÝLKOVÁ     7,00 - 15,00 hodin
 • 2.třída -  BERUŠKOVÁ      6,00 - 15,45 hodin
 • 3.třída -  SLUNÍČKOVÁ     7,00 – 15,00 hodin 

Opakující se činnosti :

 • Plavání – 1x za 14 dní v ZŠ – předškoláci /od ledna 2019/.
 • Saunování 1x týdně – po dohodě s lékařem a rodiči všechny děti.
 • Hrou připravujeme na školu – všichni předškoláci průběžně.
 • Dny otevřených dveří – 1x za měsíc pro rodiče a děti, které ještě nechodí do MŠ.
 • Prevence řečových vad u dětí - průběžně ve všech třídách.

Nadstandardní činnosti:

 • Logopedická prevence – průběžně - p.ředitelka Sýkorová, p.učitelka Janíčková,p. učitelka Mgr.Šponerová
 • Taneční kroužek - 1x za 14 dní - p.učitelka Javůrková
 • Skupiny - edukačně stimulační program pro předškoláky - p.učitelka Sedláková, Janíčková - 10 lekcí.     

 

 • Organizace školního roku 2018/2019:
 • Zahájení školního roku  v pondělí 3. září 2018, ukončení v pátek 28. června 2019.
 • Školní prázdniny – omezení provozu po dohodě s rodiči, ředitelkou 2. MŠ a zřizovatelem.
 • O provozu mateřských škol o hlavních prázdninách budou rodiče informování nejméně dva měsíce před začátkem prázdnin.

Omezení provozu školy :

 • Podzimní prázdniny - pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.
 • Vánoční prázdniny - od soboty 22. prosince 2018 do středy 2. ledna 2019, vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.
 • Pololetní prázdniny - pátek 1. února 2019.
 • Jarní prázdniny - od pondělí 11. února do neděle 17. února 2019.  
 • Velikonoční prázdniny – čtvrtek 18. dubna 2019.
 • Hlavní prázdniny - od soboty 29. června do neděle 1. září 2019.
 • Nový školní rok 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.