Charakteristika školy

Školka

Školka

Mateřská škola sídlí na Dlouhé ulici téměř ve středu města. 

1. MŠ zřídilo jako příspěvkovou organizaci 1.1.1995 město Velké Opatovice.

Budova a školní zahrada původně sloužily také jeslím, které však byly v roce 1995 zrušeny.

V současné době části prostor MŠ /jednu třídu/ využívá městská knihovna.

Třídy 

Třída

Děti jsou zařazeny do tří věkově smíšených tříd: Motýlkové, Beruškové, Sluníčkové.                

Dvě třídy jsou v přízemí budovy a jedna v prvním patře.

Třídy jsou vybaveny novým nábytkem, spoustou hraček, legem, didaktickými pomůckami, klavírem, varhanami, 3Boxy, robotickými včelami, pomůckami k pohybovým aktivitám dětí, materiálem pro tvořivé i výtvarné činnosti dětí. Ve třídách jsou hrací kouty, nechybí ani místa k odpočinku a relaxaci dětí. K denním pohybovým aktivitám využíváme pravidelně stálé ložnice a zahradu.

Ve stálých ložnicích, které na přání rodičů nerušíme jsou nové dřevěné  barevné postýlky a  najdou se v nich také koutky k relaxaci. 

Mezi třídami v přízemí budovy je sauna se sprchou a bazénkem.

Bazén

V roce 2008/2009 byla provedena rekonstrukce sociálního zařízení ve všech třídách a bylo nově vyřešeno jeho odvětrávání.

Od ledna 2014 probíhala v celé MŠ výměna oken, oprava střechy, zateplení. Práce byly dokončeny v říjnu 2014. Nyní máme zbrusu novou barevnou školičku.

V šatnách jsou barevné skříňky a součástí jejich výzdoby i celé školy jsou zejména výrobky a výtvarné práce dětí.

Prádelna,sušárna,kotelna

Součástí MŠ je plynová kotelna, prádelna a sušárna.

Kuchyně

V MŠ je zrekonstruovaná školní kuchyně. Zaměstnanci připravují pro děti kvalitní stravu podle zásad zdravé výživy a spotřebního koše. Vyvíjíme také vedlejší hospodářskou činnost-vaření pro cizí strávníky. Kuchyň je nově vybavena od srpna 2018 konvektomatem a odsávací jednotkou.

Zahrada

Zahrada

Na jižní straně MŠ se rozkládá zahrada se třemi pískovišti opatřenými sítěmi, novými herními prvky se skluzavkami, kreslící tabulí, stěnami k lezení, pergolou, novým altánem a dobře vybavenu hračkárnou. Přenosné barevné stolky s lavicemi vhodně doplňují terasy na které je možno vstoupit z ložnice třídy v přízemí.

Dřeviny prostor zahrady vhodně zastiňují.Je tu i mírný kopec, který v zimě slouží dětem k sáňkování a bobování.

Je zpracován nový projekt na obnovu zeleně na zahradě MŠ i s novými technickými prvky.